Corona information

Du kan trygt komme til en behandling, ammevejledning eller samtale hos mig på klinikken.

 

Jeg følger gældende retningslinjer og anvender mundbind. Der er god plads i mit venterum, og jeg spritter døre, lokale mm af mellem alle behandlingerne samt skifter tæpper, lagner mm. Jeg gør alt hvad jeg kan, for at passe på dig og Jer.

Coronapas

Du skal ikke længere fremvise coronapas på klinikken når du kommer med dit barn til en børnebehandling hos mig. Jeg har haft en længere dialog med Erhvervsstyrelsen der fremhæver følgende ifht fremvisning af coronapas:

 

"Bekendtgørelsen gælder ikke for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis og forretninger, hvor der alene udøves sundhedsfaglig behandling, jf. sundhedslovens § 5, og som en autoriseret sundhedsperson, jf. sundhedslovens § 6, stk. 1, driver eller er ansat i." (Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19, BEK nr 696 af 19/04/2021, Kapitel 4 Generelle undtagelser, stk 3).

 

I sundhedslovens § 5 + 6 står følgende: 

§ 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient.

§ 6. Ved sundhedspersoner forstås personer, der er autoriserede i henhold til særlig lovgivning til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer, der handler på disses ansvar.

 

Da jeg både er en autoriseret sundhedsperson, og mine behandlinger består af undersøgelse, diagnosticering, forebyggelse og sundhedsfremme, og aldrig nogensinde bliver kosmetiske behandlinger, vurderer jeg, at jeg ikke skal se coronapas. 

 

Jeg har en baggrund som fysioterapeut, jordemoder, akupunktør og kraniosakral-terapeut. Ind til nu, har det ikke krævet coronapas for at komme til en akupunkturbehandling, men kun til KST behandling af børn. Da mine børnebehandlinger i et vist omfang består af KST, har jeg tidligere bedt om coronapas. Men mine behandlinger af børnene er ikke kun KST - det er et sammenspil mellem alle mine uddannelser - KST står aldrig alene. Og mine behandlinger af jeres børn, vil altid være forebyggende, sundhedsfremmende, undersøgende og genoptrænende. 

 

Hvis du undrer dig, eller har spørgsmål til ovenstående så kontakt mig endelig.

 

Med ønske om en god dag, Winnie Elholm

Fertilitetsbehandlinger med akupunktur hos jordemoder og behandler Winnie Elholm i Aarhus
Graviditetsbehandlinger med akupunktur og kraniosakralterapi hos privat jordemoder og behandler Winnie Elholm i Aarhus
Ammehjælp og vejledning hos Jordemoder i Skødstrup ved Århus
Børnebehandlinger med akupunktur og kraniosakralterapi hos privat jordemoder og behandler Winnie Elholm i Aarhus

Efterfødsels behandlinger med akupunktur og kraniosakralterapi hos privat jordemoder og behandler Winnie Elholm i Aarhus

Winnie Elholm

Vorrevej 32 b

8541 Skødstrup

28557394

Winnie@dengodebehandling.dk

CVR: 32848281

Vilkår & Betingelser