Vilkår og betingelser

Når du booker en tid hos mig, vil du blive bedt om at godkende en samtykkeerklæring elektronisk. Det er vigtigt, at du godkender den, da jeg som behandler og jordemoder har pligt til, at føre journal over dit behandlingsforløb.

 

De informationer jeg indhenter om dig, er udelukkende informationer, der kommer direkte fra dig. Det er bla.:

  • Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og CPR nummer
  • Helbredsoplysninger, af relevans for det forløb du booker hos mig.

Oplysningerne bliver brugt til at stille en diagnose, eller præcisere, hvilket fokus behandlingen eller konsultationen skal have. Desuden anvender jeg oplysningerne til fakturering og evt. indberetning til Sygeforsikring Danmark eller andre forsikringer, hvis du har givet mundtligt tilsagn om, at du ønsker tilskud herfra.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Som autoriseret jordemoder har jeg pligt til, at opbevare dine oplysninger i 10 år, efter sidste journalnotat, jf. lov om jordemødre, § 11.

 

Din journal bliver opbevaret elektronisk hos www.terapeutbooking.dk.  Dine oplysninger vil ikke blive videregivet til tredje part, med mindre du selv ønsker dette. Det kunne fx være, at du ønsker din journal og dine personoplysninger overdraget til andre behandlere.

 

Dine rettigheder

 

Du har en række rettigheder, i forhold til de oplysninger, du har givet mig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte mig på mail.

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret).Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.
  • Ret til sletning. I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  •  Ret til begrænsning af behandling. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  •  Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Kontaktoplysninger

DenGodeBehandling v. Winnie Elholm

Vorrevej 32B

8541 Skødstrup

CVR: 32848281

Mail: Winnie@dengodebehandling.dk

Mobil: 28557394

 

 

Fertilitetsbehandlinger med akupunktur hos jordemoder og behandler Winnie Elholm i Aarhus
Graviditetsbehandlinger med akupunktur og kraniosakralterapi hos privat jordemoder og behandler Winnie Elholm i Aarhus
Ammehjælp og vejledning hos Jordemoder i Skødstrup ved Århus
Børnebehandlinger med akupunktur og kraniosakralterapi hos privat jordemoder og behandler Winnie Elholm i Aarhus

Efterfødsels behandlinger med akupunktur og kraniosakralterapi hos privat jordemoder og behandler Winnie Elholm i Aarhus

Winnie Elholm

Vorrevej 32 b

8541 Skødstrup

28557394

Winnie@dengodebehandling.dk

CVR: 32848281

Vilkår & Betingelser